Bestuursadvisering

Bestuursadvisering

Het klinkt logisch. Een communicatieadviseur is in staat om het bestuur te adviseren. Maar vaak genoeg zit bestuursadvisering niet in het competentiepakket van communicatiemensen. Bij crisiscommunicatie kom je veelal binnen op spannende momenten. Ook heb je vaak te maken met bestuurders die in een ongewenste situatie terecht zijn gekomen. Dan is het belangrijk dat de waarheid op tafel komt om het probleem op te kunnen lossen of te de-escaleren. Goede bestuursadvisering leunt daarbij op twee pijlers.

Bestuursadvisering is nodig

Een bestuurder heeft een fout begaan of is verantwoordelijk voor fouten van zijn of haar organisatie. Actie is nodig. Een goede adviseur laat de bestuurder zien wat hij komt doen en stelt de juiste vragen. Aan de andere kant geeft hij de bestuurder het gevoel dat hij dit doet met respect én met het belang van de bestuurder in zijn hoofd. Zo’n eerste gesprek gaat vaak op het scherpst van de snede. Dat moet ook. Zonder waarheid komt er geen oplossing. Daar gaat bestuursadvisering in crisissituaties over.

Hoog in de boom

Wat je vaak ziet in crisissen is dat bestuurders door mensen in de directe omgeving onvoldoende zijn gewezen op rode vlaggen. Wijs je daar als ingevlogen expert op het gebied van crisiscommunicatie wel op, dan wordt het even spannend. Accepteert de bestuurder jouw kritische noten, jouw essentiële vragen? Wil hij of zij ook dat de waarheid boven tafel komt? Is het antwoord op deze beide vragen ja, dan kun je op basis van wederzijds vertrouwen met elkaar aan de slag om een effectief frame te bedenken.

Het mes snijdt bij bestuursadvisering aan twee kanten

Als adviseur kom je binnen om een bestuurder te helpen. Maar een bestuurder en een organisatie kunnen daarbij zelf niet rustig achterover leunen. Recent verscheen er een woordvoerder namens een landelijke organisatie voor de camera. Hij was een sitting duck. Had domweg geen afdoende antwoorden op de vragen die hem werden gesteld. Het ontbrak aan afstemming. 

Er zijn een aantal basisvragen die je jezelf altijd moet stellen. Snapt de bestuurder wat jij probeert te bereiken? Snap jij wat de bestuurder wil doen om dit op te lossen? En geloof je dat zelf ook? Je moet vrij genoeg zijn om te kunnen zeggen dat mensen een voorgestelde oplossing niet slikken. En daar ook niet in meegaan. Dan loop je het risico dat je als professional beschadigd raakt.

 

Eerlijk duurt het langst

Ook bij bestuursadvisering geldt dat eerlijk het langst duurt. Soms zie je dat bestuurders de eerlijkheid om een probleem op te lossen in eerste instantie niet trekken. Daarom is het altijd goed om het draagvlak van de bestuurder in te schatten. Kun je direct all the way gaan of moet je in het eerste gesprek nog wat achter de hand houden? Gesprekken zijn vaak zwaar. Dat de situatie meestal ook heel urgent is maakt zo’n gesprek wel eenvoudiger. Bestuurders voelen bijna intuïtief wel aan waarom je het gesprek zo voert.

Goede bestuursadvisering valt of staat met de professionaliteit van de adviseur die eerlijk en open het gesprek met mensen durft aan te gaan.

 

Knop met link